Stagebedrijf

De Zomerhof is Aequor-gecertificeerd.

Voor de nieuwe stage informatie kun je kijken op de nieuwe stagepagina!

Ook kun je de Gratis tips om zelf met dieren te kunnen communiceren ophalen als je echt met je dier wilt gaan praten, hem/haar beter wilt gaan begrijpen en om hem/haar gelukkiger te maken.

 

Praktijkervaring is onmisbaar in de beroepsopleiding; met theorie alleen kom je er niet. Het bedrijfsleven, de beste plaats voor deze ervaring, wil daar zeker aan bijdragen. Het praktijkleren in de vorm van een stage of leerbaan, heeft alleen zin als een deelnemer op het bedrijf met zoveel mogelijk aspecten in aanraking komt en daar goed wordt begeleid. Bij voorkeur door een geschoolde praktijkopleider. Dat kan niet in elk bedrijf. Maar wel op De Zomerhof. Als je hier stage wilt lopen, ben je van harte welkom 🙂

Sinds 1 augustus 1997 moeten leerbedrijven een erkenning hebben. Dat is voor de kenniscentra bedrijfsleven beroepsonderwijs een instrument om de kwaliteit van het praktijkleren te bewaken. Aequor heeft de verantwoordelijkheid voor haar werkveld voedsel en leefomgeving. De criteria voor leerbedrijven zijn vastgesteld door vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven.

Aequor inventariseert de beschikbare (erkende) bedrijven voor het praktijkleren. Bedrijfsadviseurs van Aequor spelen daarin een cruciale rol. Zij gaan bij bedrijven langs voor erkenning en advisering. Zij noteren de gegevens van bedrijven die als erkend leerbedrijf geregistreerd willen worden met een speciaal ontwikkeld computerprogramma.